Effektiv avskrapning og reduksjon av slitasje med Rollable Brushmat

Da skolen var ny i 2009 installerte vi Rollable Brushmat fra Floor-Tec Norge AS i våre to hovedinnganger der trafikken er størst. Vi har 1200 elever, så det blir stor trafikk. Vi valgte Rollable Brushmat fordi vi ønsket effektiv avskrapning under føttene. Matten bidrar til å samle sand, skitt og snø og forhindrer at dette tas med videre inn i lokalene. Slitasjen på gulvene innenfor blir mindre og renholdet blir enklere. Vi ser nå at det er slitasje i midten av mattene etter 8-9 år og har derfor gått til anskaffelse av nye matter der slitasjen er størst. Vi er så fornøyde med Rollable Brushmat at vi ønsker den samme løsningen. Vi har også valgt en spesielt tilpasset absorberende matte, Master Trax innenfor. Mattene kan anbefales.

Med vennlig hilsen, Ås videregående skole.