Veiledning for søknad om hjelpemidler hos NAV

Hvordan kan man søke om hjelpemidler?

For å starte en søknad om hjelpemidler, bør du først kontakte en helsepersonellrepresentant. Dette kan være en fysioterapeut eller ergoterapeut, spesielt hvis du er i en rehabiliteringsfase. Alternativt kan du diskutere behovet for en henvisning med hjemmehjelpen, saksbehandleren, eller fastlegen din.

Hvis du finner søknadsprosessen utfordrende, er det flere ressurser tilgjengelig. Din lokale hjelpemiddelkontakt i kommunen eller kommunens helsetjeneste kan tilby nødvendig støtte gjennom prosessen. Du er ikke alene, og det finnes mange instanser som kan bistå deg.

Husk at dine rettigheter forblir uendret, enten du søker på egen hånd eller får hjelp til å fullføre søknaden. Ikke nøl med å be om hjelp hvis du trenger det.