Kjøpsbetingelser

Kunder:

Vi selger alt overveiende til næringslivet, ikke til private. Unntak fra dette kan avtales spesielt.

Partene:

Selger er Floor-Tec Norge AS, Bærumsveien 473, 1351 Rud, post@floortec.no, 67 17 46 00, Organisasjonsnummer: 934 467 868, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Avtalen: 

Salgsavtalen er inngått i h.t. nedenstående betingelser såfremt disse ikke avviker på grunnlag av annen avtale. 

Priser:

Oppgitte priser er eksklusive merverdiavgift. Frakt kommer i tillegg. Vi tar forbehold om prisendring uten forutgående varsel. 

Betaling:

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering:

Levering skjer enten fra vårt lager eller fra våre leverandørers lager hvis intet annet er avtalt.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Fakturering:

Fakturering foretas når varen er levert med varens pris, pluss frakt og merverdiavgift.

Salgspant:

Floor-Tec Norge AS har salgspant i varene med tillegg av eventuelle renter og omkostninger inntil kjøpesummen er betalt i h.t. pantelovens paragraf 3-14.

Garantier:

Garanti ytes på våre produkter i samme utstrekning som vi er dekket av garanti fra våre Leverandører. Garantitiden varerier fra produkt til produkt.

Reklamasjon:

Eventuell reklamasjon må skje omgående skriftlig og senest 8 dager etter at varen er mottatt. Kjøper plikter å undersøke den kjøpte varen straks den er kommet i hans besittelse. 
Hvis varen er skadet under transport, må dette anmerkes på fraktbrevet fra sjåføren ved levering. Ellers taper man sin reklamasjonsrett overfor transportøren. Skade meldes til oss på post@floortec.no 
Det må fremgå vårt ordrenummer, beskrivelse av skaden, kopi av fraktbrevhvor skaden er anmerket og bilde av skadene på produktet og emballasje.

Retur:

En eventuell retur skal være avtalt på forhånd. Dette kan gjelde bestilt prøve med returrett der prøvetiden er forhåndsavtalt eller det kan være en reklamert vare. Det skal være forhåndsavtalt hvem som betaler returfrakten.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

GDPR:

Floor-Tec Norge AS gjør sitt beste for å innhente begrensede, relevante personlige data som mulig. Som kunde hos oss bruker vi følgende informasjon: navn, adresse, telefonnummer og e-post. Dette er data som er viktig for oss i et kundeforhold til deg/dere. The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov 01.07.2018. Vårt mål er å oppfylle vår forpliktelse overfor deg som kunde, og å kunne informere om aktuelle tilbud. Ved å akseptere våre vilkår samtykker du i at vi kan kontakte deg i forbindelse med salg og markedsføring. Du som kunde har rett til å få vite hvilke opplysninger vi har om deg. Skulle vi ha uriktig eller mangelfull informasjon, er det vår plikt å rette opp dette. Les også vår personvernpolicy her.

Konfliktløsning:

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Rull til toppen