OM OSS

Vi har over 12.000 bedrifter som har forbedret sitt arbeidsmiljø med Floor-Tec produkter

I Norge markedsfører og selger vi avlastningsmatter, inngangsmatter, tepper-/teppefliser, logomatter, våtromsmatter, renromsmatter, vernematter, kontorstoler, arbeidsstoler, sadelstoler, ståstøttestoler, fothvilere, traksjons -/ryggbenk, sitteputer, balansebrett, gulvmerketape, sikkerhetstape og gulvfliser til alle bransjer hvor det utføres stående, gående eller sittende arbeid.

Vi anser formålet med vårt utvalg av kontormøbler å kunne gi deg og dine kolleger arbeids fasiliteter som ikke bare gjør dere mer effektive, men som også tar mer hensyn til miljøet deres. Derfor kan man si at rett valg av kontormøbler vil bedre arbeidsmiljøet og dere vil kunne arbeide raskere uten fare for belastningsskader i kroppen.

Vi fokuserer på ergonomiske arbeidsplasser.
Ergonomi er utledet av de latinske ordene ergon = arbeid og nomos = lov. Ergonomi er forskning i, og tilrettelegging av, arbeidsmiljø ut fra menneskets biologiske forutsetninger.

For oss i Floor-Tec Norge AS er det viktig å holde tritt med utviklingen av kontormøbler. Det forskes og produseres kontinuerlige kontormøbler som skal kunne gi bedre effekt for kropp og helse. Vi sørger for å ta inn de riktige kontormøblene slik at din arbeidsplass får et bedre miljø og ikke minst bedre arbeidsforhold.

Se nærmere på våre produkter, men husk at du også gjerne må ta kontakt med oss. Behovene er forskjellig, og det er dessverre altfor lett å velge feil. Vi kan gi råd og veiledning så fort vi vet mer om dine behov

Fakta om Floor-Tec Norge AS

Etablert:21.12.1983
Eierforhold:100 % norskeiet
Foretaksnummer: 934 467 868
Visjon:Floor-Tec Norge AS skal være ledende produktleverandør av ergonomiske hjelpemidler og inngangsmatter.
Forretningside:Floor-Tec Norge AS skal være en foretrukket leverandør innenfor sine produktområder. Gjennom høy servicegrad og kvalitetsprodukter skal bedriften tilfredsstille sine kunders produktbehov.
Kundemasse:Over 12.000 bedrifter og organisasjoner fra de største til de minste til lands og til havs bruker Floor-Tec produkter. Vi leverer over hele landet.

Vi er Startbank kvalifisert og miljø sertifisert :

Startbank

Vi bekrefter herved at FLOOR-TEC NORGE A/S er fullt registrert som leverandør i StartBANK.

Miljøfyrtårn

Dette innebærer at virksomhetens miljøstandard og rutiner er funnet å være i overensstemmelse med de nevnte kriterier.